Beeld Zwolle

Werkplaatsevent Zwolle: hoog tijd voor samenwerking!

“Als organisaties willen samenwerken, moet iedere organisatie een deel van zijn autonomie opgeven. In het vertrouwen dat zij er meer voor terugkrijgen” – Uit: Leren samenwerken tussen organisaties, Edwin Kaats en Wilfrid Opheij.

Leergemeenschap 

In mei 2023 is er een leergemeenschap opgezet binnen de Werkplaats sociaal Domein van Hogeschool Viaa, waar de samenwerking tussen vrijwilligers(organisaties) en professionele zorg- en welzijnsorganisaties centraal staat. In deze leergemeenschap is gesproken over wat er nodig is om de samenwerking tussen formele en informele zorg beter van de grond te laten komen. Wat zijn de belemmeringen en wat zijn de bevorderende factoren? 

Keynote spreker: minister Carola Schouten!

Tijdens dit werkplaatsevent op 12 maart 2024 presenteren we op Hogeschool Viaa de bevindingen over het eerste jaar van de leergemeenschap. Deze bevindingen zullen we aanbieden aan minister Carola Schouten. Tevens is zij keynote spreker. 

Workshops zijn onderdeel van het programma. Meer informatie over het programma en inhoud volgt nog, maar schrijf dit inspirerende event vast in je agenda!

Wil je op de hoogte blijven van het lectoraat Centrum voor Samenlevingsvraagstukken? Klik dan hier