Op afstand nabij

Symposium 'Op afstand nabij'

Hoe een crisis leidt tot nieuwe inzichten in het sociaal domein

Het jaarlijkse symposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein staat dit jaar in het teken van de geleerde lessen van de coronacrisis. Tot welke sociale innovaties heeft deze crisis geleid? Welk nieuw handelingsrepertoire is ontstaan? Wat daarvan is ook buiten crisistijd bruikbaar?

De crisis heeft een enorme impact op kwetsbare burgers. Het overschakelen naar een online maatschappij lukt niet iedereen. Problemen als eenzaamheid, schulden en huiselijk geweld nemen toe. Ook door de Werkplaatsen Sociaal Domein is de afgelopen tijd binnen de bestaande mogelijkheden hard gewerkt aan de veerkracht van kwetsbare inwoners en hun omgeving. 

Samen met jou als deelnemers reflecteren we tijdens dit online symposium op wat we hebben geleerd en welke inzichten we in het sociaal domein hebben opgedaan. Het belooft een boeiende interactieve middag te worden met een ‘proeverij’ van verschillende workshops vanuit de 15 Werkplaatsen Sociaal Domein en interessante sprekers. 

Drie thema's

Tijdens de ‘proeverij’ nemen de Werkplaatsen ons mee om samen te leren en te reflecteren aan de hand van drie verschillende thema’s.

  1. Hoe sociaal professionals werken in (corona)crisistijd
  2. Wat leren we van werken in crisistijd?
  3. De basis/ethische grondvesten van het sociaal werk

Programma

13.30 uur Opening Erna Hooghiemstra
13.45 uur Lezing Hans Boutellier over het anti-virale tijdperk 

Zoals we leerden onder de zeespiegel te leven, moeten we ons ook aanpassen aan toekomstige virusuitbraken, schrijft Hans Boutellier op NRC.nl. Hans Boutellier is bijzonder hoogleraar Polarisatie en veerkracht aan de VU en lid van de VNG-commissie die adviseert over de sociale impact van de coronacrisis. Tijdens het symposium ‘Op afstand nabij’ gaat Boutellier in op wat we in het sociaal domein van de coronacrisis kunnen leren. Vanuit zijn brede blik op maatschappelijke vraagstukken en kennis van sociaal professionals nodigt hij ons uit om na te denken over een langetermijnstrategie voor het sociaal domein. Dat doet hij aan de hand van thema’s als kwetsbaarheid, zelfredzaamheid, lokale coalities en polarisatie.

14.05 uur Gesprek naar aanleiding van lezing tussen:

  • Marcel van Eck, Sociaal Werker van het Jaar 2020, gezinswerker en onderzoeker bij Hogeschool Utrecht
  • Sabrina Keinemans, lector Sociale Integratie, Zuyd Hogeschool
  • Remco Feenstra, voorzitter JAMES Almere

14.30 uur Afsluiting plenair deel en uitleg Proeverij (bekijk een voorlopig overzicht van de presentaties)
14.35 uur Proeverij ronde 1
15.20 uur Proeverij ronde 2
15.50 uur Virtuele borrel met mogelijkheid om na te praten, feedback te geven, ervaringen te delen, contacten te leggen.

Magazine en verrassingspakket

Voorafgaand aan het symposium krijg je het magazine van de Werkplaatsen Sociaal Domein over werken in het sociaal domein in crisistijd en nog een klein verrassingspakket opgestuurd. We hebben hiervoor dus jouw adresgegevens nodig. Het is uiteraard niet verplicht, maar wil je het magazine en het pakket ontvangen, vul deze dan in op het aanmeldformulier. 

Datum: 18 maart 2021
Tijd: 13.30 uur -16.00 uur 
Locatie: Online (Zoom)
Deelname is gratis