Op afstand nabij

Symposium 'Op afstand nabij'

Hoe een crisis leidt tot nieuwe inzichten in het sociaal domein

Het jaarlijkse symposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein stond dit jaar in het teken van de geleerde lessen van de coronacrisis. Tot welke sociale innovaties heeft deze crisis geleid? Welk nieuw handelingsrepertoire is ontstaan? Wat daarvan is ook buiten crisistijd bruikbaar?

De crisis heeft een enorme impact op kwetsbare burgers. Het overschakelen naar een online maatschappij lukt niet iedereen. Problemen als eenzaamheid, schulden en huiselijk geweld nemen toe. Ook door de Werkplaatsen Sociaal Domein is de afgelopen tijd binnen de bestaande mogelijkheden hard gewerkt aan de veerkracht van kwetsbare inwoners en hun omgeving. 

Drie thema's

Tijdens de ‘proeverij’ namen de Werkplaatsen ons mee om samen te leren en te reflecteren aan de hand van drie verschillende thema’s.

  1. Hoe sociaal professionals werken in (corona)crisistijd
  2. Wat leren we van werken in crisistijd?
  3. De basis/ethische grondvesten van het sociaal werk

Programma

13.30 uur Opening Erna Hooghiemstra
13.45 uur Lezing Hans Boutellier over het anti-virale tijdperk 

Zoals we leerden onder de zeespiegel te leven, moeten we ons ook aanpassen aan toekomstige virusuitbraken, schrijft Hans Boutellier op NRC.nl. Hans Boutellier is bijzonder hoogleraar Polarisatie en veerkracht aan de VU en lid van de VNG-commissie die adviseert over de sociale impact van de coronacrisis. 

14.05 uur Gesprek naar aanleiding van lezing tussen:

  • Lilian Linders, lector Empowerment en Professionalisering, Inholland Hogeschool
  • Marcel van Eck, Sociaal Werker van het Jaar 2020, gezinswerker en onderzoeker bij Hogeschool Utrecht
  • Sabrina Keinemans, lector Sociale Integratie, Zuyd Hogeschool
  • Remco Feenstra, voorzitter JAMES Almere
  • Jan Bannink, projectmanager Zorg&Welzijn bij gemeente Nijmegen

14.30 uur Afsluiting plenair deel en uitleg Proeverij (bekijk een overzicht van de presentaties)
14.35 uur Proeverij ronde 1
15.25 uur Proeverij ronde 2
16.05 uur Virtuele borrel met mogelijkheid om na te praten, feedback te geven, ervaringen te delen, contacten te leggen.

Magazine Werkplaatsen Sociaal Domein

De deelnemers van het symposium ontvingen het magazine 'Op afstand nabij'. Met onder andere het artikel 'Nabijheid op afstand: lessen voor na de crisis', van Erna Hooghiemstra, voorzitter van de Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein.