Foto van zaal

Symposium: de burger centraal

De burger centraal, dat is hoe het zou moeten zijn. De overheid beschouwt burgerbetrokkenheid als essentieel voor het realiseren van politieke ambities en beleidsdoelen. Maar hoe doe je dat, burgers betrekken?

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid werkt nauw samen met zorg- en welzijnspartijen en gemeenten aan diverse thema's, waaronder armoede, onbegrepen gedrag, samenlevingsopbouw en langer thuiswonende ouderen. Tijdens workshops delen de partners van de Werkplaats eigen ervaringen en inzichten over hoe zij samenwerking vormgeven en welke randvoorwaarden zij identificeren om burgers hierin een stem te geven. Ontdek met ons welke dilemma's zij tegenkomen en welke beslissingen zij nemen. Ben jij erbij?