Beeld van symposium

Symposium Begeleid Leren

Op dinsdag 4 april 2023 organiseert het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen in Utrecht het landelijk symposium 'Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen'.

Het symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van het recent bij Uitgeverij Coutinho verschenen boek ‘Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen. Een praktijkboek voor onderwijs- en zorgprofessionals’.
 
Het boek en het symposium komen tegemoet aan de belangstelling die de laatste tijd bestaat voor de mentale gezondheid van studenten. In het hoger onderwijs, maar ook in het Mbo, het voorgezet onderwijs, bij de onderwijsinspectie, in de GGz en bij gemeenten, is het een veelbesproken thema. Het gaat dan over studenten met onder andere depressieve klachten, burn-out, angst, stress, verslavingsproblemen, ADHD, autisme en psychosen, die vanwege deze problemen worden belemmerd bij het volgen van een opleiding.

Het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen heeft de laatste 20 jaar, samen met partners uit zowel het onderwijs als de GGz, kennis en interventies ontwikkeld voor zowel studenten/cliënten als professionals die met deze problematiek te maken hebben. Deze kennis en interventies zijn gebundeld in het boek ‘Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen. Een praktijkboek voor onderwijs- en zorgprofessionals’.

Op het symposium worden in de ochtend inleidende plenaire lezingen gehouden door studenten, prof. dr. Pim Cuijpers, Judith Jansen, MA, dr. Jacomijn Hofstra en dr. Lies Korevaar. In de middag zijn er workshops over onder andere: invloed van psychische problemen op het studeren, kiezen en verkrijgen van een geschikte stageplek, voorkomen en omgaan met stress, studenten met cognitieve problemen en eenzaamheid onder studenten.