Sociaal werk

Save the date - Online reeks: Impact door cocreatie in het sociaal domein, samen het goede doen

De  HAN, Zuyd Hogeschool en Hogeschool Utrecht organiseren op 1 februari, 21 februari en 15 maart 2022 vanuit de Werkplaatsen Sociaal Domein gezamenlijk een reeks online bijeenkomsten over cocreatie in beleid en impact van het sociaal werk getiteld: ‘Impact door cocreatie in het sociaal domein: samen het goede doen’.

Het doel van de reeks is om beleidsmakers en sociale professionals samen te brengen om de kloof tussen beleid en praktijk te dichten, en aan te sluiten op de behoeften van burgers in hun dagelijks leven. We willen met deze reeks een proces van cocreatie ingang zetten om daarmee de impact van sociale interventies en beleid te vergroten. We gaan dit doen aan de hand van lezingen, een casus rondom armoede en cocreatieve workshops.

Wanneer?

  • De data: 1 februari, 21 februari, 15 maart 2022
  • Tijdstip: 10.00 - 12.30 uur

Cocreatie en impact

In de eerste bijeenkomst (1 februari) starten we met wat cocreatie van beleid betekent. Vervolgens gaan we verder in op de verschillende perspectieven op impact, en de dilemma’s en spanningen die daartussen bestaan. In de tweede bijeenkomst (21 februari) brengen we in kaart wat de belangrijkste afwegingen en methodieken voor sociale professionals en beleidsmakers zijn voor het inzichtelijk maken van impact in het sociale domein. In de afsluitende bijeenkomst (15 maart) maken we het cirkeltje rond door te kijken wat dit betekent in de eigen praktijk om duurzame impact te realiseren.

Save the date

Reserveer de data alvast in je agenda, de uitnodiging volgt in januari.

Gideon Visser en Nicole Moorman (HAN)
Sandra Geelhoed (HU)
Michelle van der Tier (Zuyd)