Afbeelding bij slotconferentie

Samen sterker door Meerstemmigheid - Slotconferentie

Vind jij ook dat het anders moet en anders kan binnen het sociaal domein? In de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe oplossingen en praktische ideeën rondom de thema’s Armoede en Schulden, Gezond-sociaal en Multiproblematiek. Wees van harte welkom op onze slotconferentie waarbij we je inspireren om met een hoofd vol nieuwe geluiden en inzichten weer je eigen organisatie in te stappen. Meld je alvast aan!

Afsluiting van de periode 2020-2022

In de Werkplaats is de afgelopen jaren gewerkt aan drie complexe sociale thema’s: Armoede en Schulden, Gezond-sociaal en Multiproblematiek. Vanuit verschillende invalshoeken zijn deze vraagstukken benaderd om tot nieuwe inzichten te komen. Vanuit gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, sociaal ondernemers, kunst en cultuur, onderzoek en advies, cliëntvertegenwoordigers en hogescholen is samen gezocht naar nieuwe kennis en werkbare oplossingsrichtingen.

Programma

Op 17 november laten we met een mooie finale zien en horen wat afgelopen jaren heeft opgebracht aan inzichten en producten. In verschillende interactieve workshops staan de drie thema’s centraal even als het van en met elkaar leren. We ronden af met een paneldebat tussen verschillende perspectieven. Welke (leer)opbrengsten neem je mee naar je eigen organisatie? Wat kan of moet zeker nog anders? En wat willen we naar de toekomst met wat we geleerd en ontwikkeld hebben                        

Praktische informatie

Locatie: Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110
Datum: 17 november 2022
Tijdstip: 14.00 - 17.00 uur