Gezinnen

Openbare les over de invloed van de samenleving op veerkrachtige gezinnen

De associate lector Familie en Veerkracht van lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg van Hogeschool Windesheim, Charlotte Vissenberg, verzorgt op 12 oktober 2022 de openbare les 'Met een goede trampoline spring je hoger. De invloed van de samenleving op veerkrachtige gezinnen'. Charlotte geeft haar kritische blik op de samenlevingscontext die van invloed is op het leven van veerkrachtige gezinnen, en stelt de individualistische benadering van het begrip veerkracht ter discussie. 

Naast de openbare les zijn er verschillende workshops van de samenwerkingspartners SamenDoen & Leren en Samen normaliseren, wordt een nieuw boek van het lectoraat gepresenteerd en is er aandacht voor de uitkomsten van de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland. 

Charlottes openbare les is op 12 oktober 2022 van 14.00 tot 17.00 uur bij Windesheim, Hospitaaldreef 5, Almere.