Computer

Online bijeenkomst: niet gelijk, maar gelijkwaardig

Professionals doen erg hun best om goed aan te sluiten bij de mensen die ze ondersteunen. Daarbij gaat het niet zozeer om het alleen toepassen van gesprekstechnieken, maar om een basishouding die uitstraalt dat je de ander serieus neemt. Je nieuwsgierigheid en dat dat wat jij zegt ertoe doet en waar is. Dit gaat over gelijkwaardig samenwerken. Toch voelen mensen zich niet altijd goed gehoord en gezien. Gelijkwaardigheid wordt belangrijk gevonden, maar is dat reëel? Kan dat überhaupt? En zo ja, hoe dan?

Tijdens deze online bijeenkomst op 6 december ervaren we met elkaar en leren we van elkaar hoe we gelijkwaardig kunnen samenwerken. Vanuit verschillende perspectieven doen we nieuwe inzichten op. We gaan met elkaar in gesprek om de rol van een ieder te doorgronden en zo meer begrip en inzicht te krijgen in de complexiteit van samenwerking. Door elkaars perspectief te horen ontstaat meer gevoel en begrip voor de rol en deskundigheid van de ander.

We laten ons inspireren door opgedane kennis en ervaringen vanuit een landelijk leernetwerk dat is opgezet door Kathinka Bruinsma vanuit Ouders van betekenis en Stefanie Jennikens, een van de initiatiefnemers van Leidse Rijn ouders Connected. In dit Leernetwerk, bestaande uit beleidsambtenaren, professionals en ouders uit 9 gemeenten, is al veel ervaring opgedaan die wordt gedeeld. Ook reiken we handvatten uit die helpend zijn om te werken aan gelijkwaardige samenwerking met respect voor ieders rol en deskundigheid.

Voor wie?

Inwoners en professionals uit Utrecht en omgeving zijn van harte uitgenodigd om hun ervaring in het gelijkwaardig samenwerken met elkaar te delen. Dus professionals, nodig een inwoner uit om met je mee te gaan!

Door wie?

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de initiatiefgroep lerende netwerken en interprofessionele samenwerking van het kennisplatform Utrecht Sociaal.

Praktische info

  • Woensdag 6 december van 09.30 – 11.20 uur
  • Hogeschool Utrecht, Padualaan 101 Utrecht