Schaken

Meerwaarde van lerende netwerken en interprofessioneel samenwerken

Hoe kun je nu zichtbaar maken wat de samenwerking in een netwerk allemaal oplevert? Dát is waar de eerstvolgende oogstdialoog van het programma ‘Lerende netwerken en interprofessioneel samenwerken’ van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) over gaat.

We bespreken het aan de hand van twee concrete praktijkvoorbeelden en het raamwerk van waardecreatie van Wenger, Trayner en de Laat (2011).   

Datum en tijd: Donderdag 30 juni 2022, 14.30-16.00 uur.
Locatie: Online