groep mensen handen ineen geslagen

Levensbeschouwelijke organisaties en hun relatie met de gemeente

In Ede leveren levensbeschouwelijke organisaties (lbo’s) een belangrijke bijdrage aan de sociale basis. Zij bieden bijvoorbeeld maatschappelijke ondersteuning, organiseren ontmoeting tussen inwoners en faciliteren vrijwilligerswerk.

Meerdere lbo’s met een religieuze achtergrond ontvangen hiervoor subsidie van de gemeente. Dit levert een belangrijke kwestie op: de gemeente moet onpartijdig zijn en gericht op het algemeen belang, terwijl deze lbo’s worden gedreven door een specifieke motivatie en inspiratie.

Deze kwestie hebben we verkend vanuit het lectoraat Informele netwerken en laatmoderniteit. Ede lijkt een boeiend voorbeeld te zijn wat betreft de samenwerking tussen gemeente en lbo’s. Er wordt door de gemeente gezocht naar een balans tussen vertrouwen en beheersen. Veel lbo’s spreken positief over de rol van de gemeente, maar er zijn ook verbeterpunten.

Op donderdag 30 juni 2022 worden de resultaten gepresenteerd. Ook willen we samen nadenken over de vragen die het onderzoek oproept. Van harte uitgenodigd om te luisteren en bij te dragen!

'De gemeente is daar naar ons toe transparant over: "Zolang iedereen welkom is, mag je best vanuit een bepaalde levensovertuiging dingen aanzwengelen." Ze zijn ook blij met het stukje hulpverlening en omzien naar de mensen – dat benoemen ze ook vaak wel.'

'We doen als gemeente geen financiële bijdrage aan zingeving en geloof. (…) Maar wij gaan niet naast de activiteiten staan om te kijken of mensen per ongeluk zendingswerk doen. We gaan uit van een bepaald vertrouwen, maar dat is ook wel spannend.'