Kinderarmoede

Lancering handreiking Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein

In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede. Professionals in het sociaal domein spelen een belangrijke rol in de bestrijding van kinderarmoede. Daarom is in opdracht van o.a. het ministerie van SZW en Divosa de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ ontwikkeld. De themawerkgroep Armoede van de Werkplaatsen Sociaal Domein leverde input voor deze handreiking.

De lancering van de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ is een bijzonder moment en vindt plaats op dinsdagochtend 22 juni 2021 van 11.00 - 12.30 uur. Aanmelden kan via divosa.nl/agenda.

Handreiking met praktische werkwijzen

In de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede’ beschrijven lectoren Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen) professionals in het sociaal domein concrete werkwijzen voor het omgaan met kinderarmoede. Zij brachten die in kaart met professionals, onderzoekers en ervaringswerkers. In deze handreikingenreeks verscheen eerder ‘Omgaan met kinderarmoede op scholen’ voor onderwijsprofessionals. Dit najaar komt ‘Omgaan met kinderarmoede in het domein jeugdgezondheid’ uit voor professionals in de jeugdgezondheidszorg.

Programma dinsdagochtend 22 juni

Tijdens de lancering op dinsdagochtend 22 juni presenteren Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen) ‘hun’ handreiking. Divosa en het ministerie van SZW nemen de handreiking in ontvangst en blikken vooruit. Verder staat echt de uitvoeringspraktijk centraal. Verschillende betrokken professionals reflecteren op het thema kinderarmoede in het sociaal domein en schetsen wat nodig is om er echt mee aan de slag te gaan. Romy Groot (bekend van de Sire-campagne ‘Laten we het daar eens over hebben’) komt als ervaringsdeskundige aan het woord.

Wie tref je?

Tijdens de lancering tref je professionals uit het sociaal domein die werken met gezinnen in armoede en/of met geldzorgen. Van schuldhulpverleners tot gezinscoaches en van klantmanagers werk en inkomen tot jongerenwerkers. Andere geïnteresseerden zijn natuurlijk ook welkom om de lancering bij te wonen.

Iets delen

In de weken na de lancering wordt de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ rondgestuurd en (online) gepubliceerd. Vragen, opmerkingen of iets anders delen over de gemeentelijke aanpak kinderarmoede in het algemeen of de handreiking in het bijzonder? Mail dan even naar Kim Houben (projectleider gemeentelijke aanpak kinderarmoede bij Divosa) via khouben@divosa.nl.

Meer informatie vind je op de website van Divosa.