Kenniscafe Vroeg erop af

Kenniscafé Vroeg erop af. Tijdig erbij

De do’s en don’ts van vroegsignalering

Dinsdag 17 mei 2022 vond het tweede kenniscafé van Werkplaats Sociaal Domein Twente plaats. Wij kijken terug op een geslaagde middag met inspirerende presentaties!

Hieronder lees je meer over de middag en vind je het gebruikte materiaal. 

Er kwamen 27 bezoekers en zes inleiders bij elkaar voor het eerste kenniscafé van de themawerkgroep Armoede van de Werkplaats Sociaal Domein Twente. Het thema was Vroeg er op af. Tijdig erbij.

De middag startte met een presentatie van Bram Buiting over ErWelZijn en de Atlas Life Events, een instrument waarmee gemeenten en welzijnsorganisaties op zoek kunnen gaan naar life events die kunnen leiden tot problemen op diverse levensgebieden als financiën, werk en opvoeding. De Atlas is opgezet als een interactief stroomschema. Door op een life event te klikken kun je zien wat de mogelijke antecedenten en de mogelijke gevolgen zijn. Wetenschappelijke literatuur over de relatie tussen die twee – oorzaak en gevolg – wordt gegeven en zo kun je interventies ontwikkelen die problemen voorkomen voordat ze zich echt voordoen. Als je bijvoorbeeld weet dat het overlijden van een partner tot financiële problematiek kan leiden, kun je de nabestaande al in een vroeg stadium benaderen met een aanbod voor ondersteuning. Bram Buiting praatte duidelijk met veel kennis van zaken en gaf zijn presentatie een leuk interactief tintje met behulp van dominostenen. Elke aanwezige kreeg een setje dominostenen, die hij op een rij moest zetten. Vervolgens werd iedereen gevraagd een oplossing te bedenken waardoor het omvallen van het eerste steentje niet tot een kettingreactie zou leiden.

Na deze presentatie splitsten de deelnemers zich in twee groepen op voor een workshop over vroegsignalering van schulden op het ROC van Twente en vroegsignalering in een huisartsenpraktijk in Losser. Beide workshops werden goed gewaardeerd door de bezoekers.

De middag werd afgesloten met een presentatie door Marc Räkers over vroegsignalering bij huurschulden. Hij schetste de geschiedenis van de vroegsignalering, waar hij zelf een grote rol in gespeeld heeft. In 1997 was hij één van de initiatiefnemers voor De Vliegende Hollander, een aanpak waarbij mensen met een huurschuld die op het punt stonden ontruimd te worden actief benaderd werden om ze nog een laatste kans te geven om te kunnen blijven wonen. Marc schetste hoe vroegsignalering zich in de afgelopen 25 jaar ontwikkeld heeft, tot het nu zelfs een wettelijke taak van gemeenten is geworden. In de praktijk blijkt het aantal mensen dat na vroegsignalering ingaat op een hulpaanbod echter tegen te vallen. Marc vertelde hoe het concept van 'de professionele vriend' kan helpen om in contact te komen met mensen. Dat concept vergt echter wel de nodige tijd en continuïteit van begeleiders. Hulpverlening is daar niet altijd op ingericht.

Na afloop was er de mogelijkheid om nog even te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje en ook daar werd door een groot deel van de aanwezigen gebruik van gemaakt.

Powerpoints

Marc Räkers heeft bij zijn presentatie geen powerpoint gebruikt. Samen met Catelijne Akkermans schreef hij de handleiding Naar nul uithuiszettingen. Bekijk ook het interview met Hans van Ewijk over de professionele vriend.

In het najaar komen we terug met een kenniscafé over armoede en schulden bij ondernemers en zelfstandigen.

Meld je aan om op de hoogte te worden gehouden over de kenniscafés van Werkplaats Sociaal Domein Twente.