Foto

Kenniscafé ‘Gezond & Zelfredzaam Ouder Worden’

De Nederlandse zorg staat onder druk. Onze samenleving vergrijst en er is een groot tekort aan zorgpersoneel. Om de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden, zijn grote veranderingen nodig. Zowel gemeenten als zorg- en welzijnsinstellingen zetten daarom meer in op gezond en vitaal ouder worden. Zij geven op hun eigen manier uitvoering aan dit thema, waarbij ‘reablement’ als benaderingswijze steeds vaker wordt toegepast. 

Reablement is een persoonsgerichte benadering waarbij samen met de oudere gewerkt wordt aan zijn of haar herstel en zelfredzaamheid. Dit met als doel de vitaliteit en eigen regie van mensen te verbeteren, hun onafhankelijkheid in het dagelijks leven te behouden of vergroten én hun behoefte aan professionele zorg te verminderen. Dit vraagt om een omslag in het denken en doen van zowel inwoners als professionals. 

Doel & inhoud kenniscafé

De manier waarop organisaties ouderen ondersteunen om langer gezond en zelfredzaam te blijven verschilt. Dit kenniscafé heeft als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen, om van elkaar te leren en te voorkomen dat iedereen het wiel opnieuw gaat uitvinden. 
Tijdens deze middag vertellen een aantal organisaties hoe zij ouderen ondersteunen om langer gezond en zelfredzaam te blijven. Ook worden de resultaten van een tweetal onderzoeken gepresenteerd waarin het perspectief van zowel de oudere als de professional centraal staat.  

Programma

14:00-14:15    Inleiding op thema            
14:15-14:30    Presentatie onderzoek ‘Omslag naar gezond & zelfredzaam ouder worden’ | Twentse Koers    
14:30-14:45    Presentatie pilot ‘Blijf actief thuis’ | Gemeente Hellendoorn & Stichting de Welle     
14:45-15:00     Presentatie project ‘Zinvol Uitproberen Enschede Zuid’ | De Posten en Livio    
15:00-15:15     Workshop ‘Eigen regie thuiswonende ouderen – gespreksvoering’ | Saxion
15:15-15:30     Afsluiting plenaire deel
15:30-16:00    Netwerkborrel 

Werkplaats Ondersteuning Thuiswonende Ouderen

Dit Kenniscafé wordt georganiseerd door de Werkplaats Ondersteuning Thuiswonende Ouderen (WOTO). De WOTO is onderdeel van de Werkplaats Sociaal Domein, waarin Hogeschool Saxion samen met zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten werkt aan actuele maatschappelijke vraagstukken binnen het sociaal domein in Twente. 

Wanneer: 26 sept. 14:00 – 16:00 uur; inloop vanaf 13:30 uur
Waar: A-SQUARE (Ariënsplein 1 Enschede)
Kosten: Gratis
Voor wie: Professionals, vrijwilligers, studenten en onderzoekers in het sociale domein, de zorg en bij gemeenten. Maar iedereen die geïnteresseerd is, is welkom!
Aanmelden: Klik hier