Sociaal netwerk abstract pinnetjes met touw

Inspiratiebijeenkomst Betekenisvolle relaties: verbinding als medicijn

In deze inspiratiebijeenkomst staat verbinding centraal. Hoe bouw je aan betekenisvolle relaties en verbindingen met naasten en in de buurt? Welke interventies kennen we op dit vlak? Hoe realiseren we een informeel en collectief aanbod in de sociale basis dat open staat voor iedereen?

De bijeenkomst start met een inspirerende aftrap over de kracht van verbinding en dat wat voor de transitie naar een beschermd thuis wenselijk is. Hoe ziet de sociale basis qua informele zorg en (Wmo-)voorzieningen er idealiter uit? Vervolgens krijgen we een inkijk in diverse praktijkvoorbeelden uit de U16 en is er ruimte voor interactie. We sluiten de bijeenkomst af met concrete inzichten waar een ieder in de eigen praktijk verder mee aan de slag kan.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het kennisplatform Utrecht Sociaal.