Poppetjes verbinding tussen buren

Hoe kunnen professionals in het sociaal domein gericht blijven op de menselijke maat?

Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa organiseert op woensdag 10 februari het werkplaatsevent Het kompas tussen keukentafel en kantoor. Hoe kunnen professionals in het sociale domein gericht blijven op de menselijke maat? Natuurlijk wil iedereen dat, maar in de praktijk moeten ze steeds kiezen tussen echte aandacht voor de persoon, en voldoen aan de kaders van beleid en organisatie.  

De keynote wordt verzorgd door Dr. Alistair Niemeijer, universitair docent Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Na de keynote kan gekozen worden uit verschillende interactieve deelsessies. Het online werkveldevent is gratis. Aanmelden kan tot 31 januari via de website van Hogeshool Viaa.

Mensen die werken in het sociaal domein doen dat over het algemeen vanuit een intrinsieke motivatie om iets te willen betekenen voor een ander. Lector Marja Jager-Vreugdenhil vertelt: “En dat is logisch. Tegelijk zien we ook dat er steeds meer wordt gevraagd aan hulpverleners om goed te verantwoorden wat ze doen. Door hun organisatie en beleidsmakers worden ze aangestuurd om concrete doelen te behalen. In de leefwereld van de mensen met wie ze werken zijn die doelen niet altijd herkenbaar of logisch. Dan kunnen hulpverleners in een spagaat terecht komen. In dit werkevent willen we mensen inspireren en praktische handvaten geven hoe hier mee om te gaan.” 

Alistair Niemeijer key note spreker van het werkveldevent

Het werkplaatsevent zal geopend worden door Alistair Niemeijer, universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij promoveerde aan het VU Medisch Centrum op een onderzoek naar verantwoord en zorgvuldig gebruik van toezichthoudende technologieën in de langdurige zorg. Momenteel is hij betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten die zich allen op het snijvlak van zorg en welzijn, ethiek en kwetsbare mensen begeven.  Daarnaast is hij ook vader van een zoontje (9) met meervoudige beperking. Hij noemt het een fabel dat hulpverleners en onderzoekers hun persoonlijke ervaringen thuis moeten laten, juist als zij zich in de leefwereld van kwetsbare mensen begeven. Daarna worden er deelsessies aangeboden in twee rondes. Deze worden verzorgd door Eva Ouwehand, Bart Cusveller, Roel Suidgeest, Jante Schmidt en Soheila Yousefi. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: cultuursensitieve hulpverlening, spiritualiteit in balans en integriteit. 

Vanwege de coronamaatregelen is dit jaar het werkveldevent online. 

Brug tussen wetenschap, werkveld en onderwijs

Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken voert praktijkgericht onderzoek uit in het sociale domein. En geeft vorm aan de Werkplaats Sociaal Domein voor de regio Zwolle, samen met veel organisaties in de regio. Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken is onderdeel van de academie Social Work en Theologie van Hogeschool Viaa. Lector Marja Jager: “In de werkplaats slaan we een brug tussen wetenschap, werkveld en onderwijs. Onder andere door het organiseren van leergemeenschappen en werkateliers, en door het doen van praktijkgericht onderzoek. We denken met het werkveld (professionals én bewoners, cliënten en vrijwilligers) mee over de praktische problemen die zij tegenkomen. We proberen daarin mee te denken met zo goed mogelijk gebruik van recente wetenschappelijke inzichten. De inzichten die we zo samen opdoen gebruiken we om de beroepsopleidingen voortdurend te verbeteren.“
 

Werkplaatsen