Jongeren

Bijdragen aan de seksuele en relationele vorming van jongeren – hoe doe je dat?

Vanaf februari 2022 is er bij acht jongeren- en straathoekwerkpraktijken in Amsterdam, Zaanstad en Haarlem onderzocht hoe er bijgedragen wordt aan seksuele vorming (van jongeren tussen de 10 en 24 jaar) en welke knelpunten professionals in het jongerenwerk en straathoekwerk ervaren en welke ondersteuningsbehoeften zij hebben op dit gebied.

In samenwerking met jongeren- en straathoekwerkers hebben we vervolgens materiaal ontwikkeld om daadwerkelijk structureel op een positieve manier bij te kunnen dragen aan de seksuele en relationele vorming van jongeren. Tijdens dit actualiteitencollege gaan de onderzoekers van het project Het hoort erbij! in op de resultaten van dit ontwerpgerichte praktijkonderzoek. We zien dat er veel handelingsverlegenheid is vanuit professionals rondom het bespreekbaar maken van relationele en seksuele ontwikkeling. Tijdens het actualiteitencollege bespreken we wat je kan doen als professional en hoe je als team kan komen tot een gezamenlijke taakopvatting in je organisatie voor seksuele en relationele vorming, welke dilemma’s je tegenkomt en hoe je daarmee kan omgaan. Ook zijn er diverse handreikingen die je mee kan nemen om mee aan de slag te gaan!
 
We nodigen professionals en geïnteresseerden uit om kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek en delen het ontwikkelde materiaal.
 
Programma
14.30 uur – Inloop met koffie/thee
15.00 uur – Start bijeenkomst
16.30 uur – Afronding en netwerkborrel
 
Aanmelden kan via deze link. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.