Netwerk

Actualiteitenwerkcollege afsluiting project Interprofessionele LIN

Zorg en welzijn werken steeds meer samen om te voorzien in een integraal aanbod van ondersteuning aan ouderen. Binnen de interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerken (LIN’s) werken professionals vanuit het werkveld en studenten vanuit de Inholland opleidingen in zorg en welzijn samen aan vraagstukken als ‘Wat levert de samenwerking op?’, ‘Welke hobbels komen we hierbij tegen?’ en ‘Wat hebben verschillende partijen nodig voor een goede samenwerking?’. Op 21 juni 2021 organiseert het Kennisplatform Sociaal domein Noord-Holland een afsluitende bijeenkomst van dit project.

Gastspreker is Jerôme van Dongen. Hij is als docent-onderzoeker verbonden aan het lectoraat Wijkgerichte Zorg en de Academie Verpleegkunde van Zuyd Hogeschool. In 2017 is hij gepromoveerd op het onderwerp interprofessionele samenwerking in de eerste lijn. Momenteel is hij bezig met uiteenlopende onderzoeks- en verbeterprojecten op gebied van interprofessionele samenwerking in zorg en welzijn.

In veel praktijken wordt interprofessioneel samengewerkt met als uiteindelijk doel om vanuit partnerschap bij te dragen aan de ondersteuning van kwetsbare ouderen. Maar dat is zeker nog geen vanzelfsprekendheid; de behoefte aan het “ontschotten” tussen verschillende disciplines is een actueel aandachtspunt. Maar wat vraagt dat van het interprofessioneel samenwerkend vermogen van betrokken disciplines? Tijdens deze lezing worden deelnemers meegenomen in recente onderzoeksbevindingen en worden de kritische factoren gericht op het optimaliseren van interprofessioneel leren en samenwerken gedeeld. Na de presentatie krijgen deelnemers de ruimte om vragen te stellen en eigen ervaringen te delen.

Programma

13.50 u – 14.00 u: Inloop in MS Teams
14.00 u: Inleiding door Robbert Gobbens en samenvatting project
14.20 u: Jerôme van Dongen over interprofessionele samenwerking
15.20 u: Pauze
15.30 u: Petra Boersma over resultaten interprofessioneel samenwerken in de wijk
16.00 u: Korte casus waarin wordt samengewerkt in groepjes van 4 à 5 personen
16.30 u: Terugkoppeling van resultaten casusbespreking
16.50 u: Afsluiting 
17.00 u: Einde 

Aan dit afsluitende college is een reeks van 3 colleges voorafgegaan, die u desgewenst nog online kunt bekijken via www.kennisplatformsdnh.nl/nieuws.
1.    Woensdag 9 december 2020 van 12.00 – 13.00: Samen in de wijk door Anke Siegers. 
2.    Woensdag 27 januari 2021 van 12.00 – 13.00: Kwetsbaarheid bij ouderen door o.a. Robbert Gobbens. 
3.    Woensdag 3 maart 2021 van 12.00 – 13.00: Ontwikkelingen in de wijkverpleging door Henk Rosendal. 

De actualiteitencolleges zijn mede mogelijk gemaakt door financiering van ZonMw en worden georganiseerd vanuit het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland. 

U kunt zich voor dit werkcollege aanmelden via deze link of via de website van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland. De link voor deelname ontvangt u 1 dag van te voren.