Knikkers

Actualiteitencollege Samenleven in verscheidenheid

Middenin de coronacrisis verscheen eind 2020 het rapport ‘Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De WRR pleit voor een actiever beleid om nieuwe migranten wegwijs te maken en in te burgeren. Verder pleit zij ervoor om het samenleven tussen alle burgers te ondersteunen door te zorgen voor goede fysieke en sociale voorzieningen op buurtniveau.

Nederland is uitgegroeid tot een dynamische migratiesamenleving. Vanaf 2010 ontving ons land jaarlijks meer dan 150.000 en vanaf 2015 meer dan 200.000 migranten uit alle delen van de wereld. Velen van hen vertrekken na verloop van tijd weer uit ons land, anderen blijven. De grote verscheidenheid naar herkomst en de kortere verblijfsduur maken het samenleven ingewikkelder. Vooral in buurten, scholen en verenigingen. Ook hebben sommige migrantengroepen, of hun kinderen, moeite om een baan te bemachtigen of te behouden. Hoe gaan we deze uitdaging als samenleving aan? En heeft de Covid-crisis daar nog invloed op?

Deze indringende en urgente kwesties stelt Godfried Engbersen aan de orde in dit eerste actualiteitencollege van het kennisplatform Utrecht Sociaal in 2021 op 25 januari 2021 van 10.00 tot 11.00 uur. Godfried is een van de auteurs van het WRR-rapport, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit en raadslid van de WRR.

In dit interactief college bieden we de mogelijkheid vooraf kwesties aan te dragen die je voor wilt leggen aan degene die het college verzorgt, in dit geval Godfried Engbersen. Heb je vragen? Stuur ze dan uiterlijk woensdag 20 januari naar ard.sprinkhuizen@hu.nl.

Lees meer en meld je aan op de website van het kennisplatform Utrecht Sociaal.