Jongeren

Actualiteitencollege JouwZorg: samen beslissen in de JeugdzorgPlus

In de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) is de tendens gaande om gedwongen behandelingen steeds minder nodig te maken. De jeugdigen verblijven tegenwoordig zo kort mogelijk in de instelling, hebben niet tot nauwelijks te maken met beperkende maatregelen en de aanpak is gericht op het voorkomen van terugval/recidive. 

De residentiële instelling Antonius in Castricum werkt vanuit deze principes. De professionals werken hierbij samen met de jongeren en het gezin vanuit de methodiek JouwZorg. Jongeren en ouders maken samen besluiten over de toekomst. Dit zorgt ervoor dat de motivatie blijft en de omgeving positief verandert. 

Wat zijn de ervaringen van Antonius? Wat kunnen andere jeugdzorgprofessionals van deze aanpak leren? Methodiekcoach Jessica Fokkinga en pedagogisch medewerker Sefanja Brons zullen tijdens dit online Actualiteitencollege JouwZorg toelichten en over hun ervaringen vertellen. Het perspectief van de jongere komt daarbij ook aan bod.  

Dit actualiteitencollege wordt georganiseerd door het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland.